Simona Pinter

Po triletnem študiju slovenščine in angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in opravljenem diplomskem izpitu iz angleščine na prvi stopnji je leta 1988 diplomirala na priznani Guildford School Of Acting and Dance v Združenem kraljestvu. Vsa tri leta študija je prejemala angleško štipendijo za nadarjene študente. Diplomo je nostrificirala na AGRFT leta 1994. Po desetletnem delovanju kot samostojna kulturna delavka se je leta 1999 zaposlila v ljubljanski Operi kot asistentka režiserja.
V svoji dolgoletni karieri je nastopala kot igralka in plesalka v slovenskih gledališčih, filmih, na televiziji in v lutkovnih predstavah. Skoraj dvajset let je nastopala po Sloveniji z družinskim lutkovnim gledališčem Pavlihovo gledališče Globus, štiri njihove predstave je posnela in predvajala TV Slovenija. Kot voditeljica v slovenskem in angleškem jeziku je med drugim delala za nacionalni radio in televizijo.
Udejstvovala se je tudi kot pedagoginja, med drugim na TV Slovenija in v lutkovni šoli Lutkovnega gledališča v Ljubljani.
Leta 2005 je izdala svoj CD Pavlihova pesem s pesmicami za otroke. Besedilo in glasbo za večino pesmi je napisala sama, pesmi tudi sama izvaja.
Leta 2016 je na AGRFT v Ljubljani magistrirala na temo oblikovanja govorjenih sporočil in pridobila naziv magistrica govora. V okviru študija je napisala libreto za kratko opero Nesrečni ljubimec (glasba Iztok Kocen), ki je bila uprizorjena 12. 1. 2016 v SNG Opera in balet Ljubljana v sklopu Večera mini oper. Predstavo je tudi sama režirala.
Kot asistentka režiserja v SNG Opera in balet Ljubljana je sodelovala pri več kot 40 opernih predstavah, od vsega začetka operne predstave tudi samostojno obnavlja. Leta 2012 je režirala komično Kanarčkovo kantato in kantato Šolnik Georga Philippa Telemanna ter poskrbela za odrsko postavitev več koncertov, tako na opernem odru, kot tudi za spletni kanal YouTube.