strop13

Organi zavoda

Svet zavoda

Dr. Karolina Šantl Zupan, predsednica
Tomaž Rozman, namestnik predsednice
Peter Baroš
Ivan Simič
Aleš Paulin
Manca Marinko
Mirjam Kalin

Strokovni svet

Robert Brezovar, predsednik
Matjaž Marin,namestnik predsednika
Danica Dolinar
Tomaž Habe
Višnja Fičor
Matjaž Robavs

. . . . . . . . .

 

Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je Vlada Republike Slovenije.

Spored financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.