Organi zavoda

Svet zavoda

Dr. Karolina Šantl Zupan, predsednica
Tomaž Rozman, namestnik predsednice
Barbara Koželj Podlogar
Ivan Simič
Aleš Paulin
Manca Marinko
Mirjam Kalin

Strokovni svet

Vojko Vidmar, predsednik
Danica Dolinar, namestnica predsednika
Robert Brezovar
Tomaž Habe
Sonja Kerin Krek
Matjaž Robavs

. . . . . . . . .

 

Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je Vlada Republike Slovenije.

Spored financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.