strop13

Strokovne službe

Vodja za stike z javnostjo
Barbara Čepirlo
M: +386 41 218 557
E: info@opera.si, barbara.cepirlo@opera.si

Vodja administracije
Barbara Hrovat
E: barbara.hrovat@opera.si

. . . . . . . . .

Trženje

Janez Rozman, vodja
M: +386 51 244 672
E: janez.rozman@opera.si

Cecilia Fink Cerar, informatorka - organizatorka
E: cecilia.cerar@opera.si

Tea Žužek, prodaja mladinskih predstav
M: +386 30 646 737
E: tea.zuzek@opera.si

Vesna Jelić, blagajničarka
T: +386 1 24 15 959
M: +386 31 696 600
E: blagajna@opera.si

. . . . . . . . .

Produkcija

Nives Fras, vodja
M: +386 41 937 837
E: nives.fras@opera.si

Brigita Gojić, organizatorka kulturnega programa
M: +386 51 318 078
E: brigita.gojic@opera.si

Roman Pušnjak, producent
M: +386 41 732 646
E: roman.pusnjak@opera.si

Polona Kante Pavlin, producentka
E: polona.kante@opera.si

Simon Stanojevič, koordinator baleta
M: +386 51 618 186
E: simon.stanojevic@opera.si

Gregor Žužek, strokovni delavec
M: +386 31 524 730
E: gregor.zuzek@opera.si

. . . . . . . . .

Kadrovska služba

Majda Pogorelčnik, vodja
M: +386 51 373 183
E: majda.pogorelcnik@opera.si

Saša Komat, referentka
M: +386 30 646 791
E: sasa.komat@opera.si

. . . . . . . . .

Finančno-računovodska služba

mag. oec. Nuška Smolič, vodja finančno-računovodske službe
M: +386 51 373 184
E: nusa.smolic@opera.si

Damjana Renko, glavni računovodja
M: +386 41 657 669
E: damjana.renko@opera.si

Martina Zdešar, obračun plač
M: +386 51 634 711
E: martina.zdesar@opera.si

Andreja Pajtak, saldakonti, likvidatura
M: +386 30 464 739
E: andreja.pajtak@opera.si

Mira Malc, blagajna, honorarji
M: +386 30 646 738
E: mira.malc@opera.si

. . . . . . . . .

Dramaturgija

Tatjana Ažman, dramaturginja
M: +386 51 318 079
E: tatjana.azman@opera.si

Marja Filipčič Redžić, lektorica
E: marja.filipcic-redzic@opera.si

. . . . . . . . .

Arhiv

Sonja Kerin Krek, arhivistka
E: sonja.kerin-krek@opera.si

Damjan Kozole, notni arhiv
T: +386 1 24 15 990
E: arhiv@opera.si

. . . . . . . . .

Tehnična služba SNG Opera in balet Ljubljana

Mislav Kuzmanić, vodja tehnične službe
E: mislav.kuzmanic@opera.si

Tehnična pisarna: Maja Devetak*
Odrski mojster vodja: Franci Stanonik
Mojster luči: Jasmin Šehić
Rekviziterja: Sandi Dragičević, Jasmin Muzafirović
Vodja maskerjev – lasuljarjev: Marijanka Sešek
Vodja frizerjev – lasuljarjev: Nevenka Zajc
Vodja moške garderobe: Vida Markelj
Vodja ženske garderobe: Ksenija Šehić
Odrska mojstra: Blaž Čukajne, Matej Rudolf
Scensko-odrski mojster:
Operater na scenskem pultu: Mirzet Omanović
Avdio tehnik: Luka Berden
Video tehnik: Matija Grošelj*
Vzdrževalec: Andrej Colja
Scenski tehniki: Bojan Čanaćević, Gašper Globočnik, Stanko Godler, Luka Jelšnik, Blaž Rejec
Odrski delavci: Janez Bratun, Jovan Spasić, Matjaž Srpan
Lučna tehnika: Zlatko Bašić, Saša Jozić
Maskerja – lasuljarja: Patricija Frelih
Frizer – lasuljar: Aljaž Kos
Garderoberke za moške: Jasna Omanović, Marjetka Prašnikar Repše, Špela Humo
Garderoberke za ženske: Mojca Kristan, Brankica Škondra
Šivilja za drobna popravila kostumov: Lidija Hribar
Garderoberka v fundusu in izposoja kostumov: Maja Sušnik
Aranžer – organizator orkestrske postavitve: Jernej Križanec
Voznik kamiona: Jože Markič*

. . . . . . . . .

Gledališki atelje SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana

Vodja: Matjaž Arčan
E: arcan@gledaliskiatelje.si
E: tajnistvo@gledaliskiatelje.si

. . . . . . . . .

 

Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je Vlada Republike Slovenije.

Spored financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 

* Zunanja sodelavka / zunanji sodelavec