Primož Vitez

Prevajalec

Študiral je francoski jezik in književnost ter umetnostno zgodovino. Pri doktorskem študiju se je ukvarjal z delovanjem stavčne intonacije v medijskih govornih položajih in delovanjem naglasnega sistema v francoščini. Dizertacijo z naslovom Premiki v naglasnem sistemu francoskega medijskega govora je obranil septembra 1998. Od oktobra 1992. predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru Katedre za francoski jezik in izvaja seminarje iz francoskega govora, jezikoslovne teorije in književnega prevajanja. Iz francoščine, španščine, portugalščine, angleščine in srbščine prevaja dramska, prozna in pesniška besedila, v glavnem za slovenske založbe in poklicna gledališča. Ob prevodih gledališke literature pogosto sodeluje pri uprizoritvah kot dramaturg. Njegov siceršnji prevajalski opus obsega vse od kanonskih besedil francoskega klasicizma in razsvetljenstva do modernistične poezije. Za prevod Voltairovih Filozofskih zgodb je dobil Sovretovo nagrado za leto 2010.