Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene

Spoštovani,

 v besedilu dokumentacije Javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene št. JZPON 01/2024 z dne 29.2.2024, se na strani 3, v 1. odstavku 5. točke briše stavek "Predviden začetek najemnega razmerja je 09. 01. 2024”.

Hvala za razumevanje.