Politika o varstvu osebnih podatkov

SNG Opera in balet Ljubljana spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Splošna uredba EU o varstvu podatkov). Sprejeli smo tudi interna pravila ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno izvajanje storitev SNG Opera in balet Ljubljana in zgolj za namen, za katerega so zbrani.

Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Splošne uredbe in ne oblikujemo profilov.

Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 5698359. Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Staš Ravter, tel. št.: +386 1 24 15 900, e-pošta: info@opera.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Mojca Neudauer Meglič, odvetnica (zunanji pogodbeni izvajalec), naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, e-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava osebnih podatkov v SNG Opera in balet Ljubljana je dopustna, če je posameznik vanjo PRIVOLIL ali če je potrebna za IZVEDBO ali SKLENITEV POGODBE, za IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI, za ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV posameznika ali če je v JAVNEM INTERESU.

Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon in zaradi izvajanja pogodb. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za prodajo vstopnic in abonmajev ipd.) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

Posredovanje podatkov tretjim osebam
Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen če to od nas zahteva zakonodaja ali sam posameznik, na katerega se podatki nanašajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za namene, določene s pogodbo, in skladno z našimi navodili.

Koliko časa hranimo osebne podatke
Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov
V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne od pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov SNG Opera in balet Ljubljana ali po elektronski pošti marketing@opera.si.

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Obdelava podatkov na podlagi privolitve za obveščanje in komunikacijo s strankami
Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

SNG Opera in balet Ljubljana bo s stranko navezalo stik preko določenega medija komunikacije, v kolikor bo stranka v to privolila. Stranka z izpolnitvijo obrazca privoli v prejemanje oglasnih elektronskih sporočil in lahko poda dovoljenje za obdelovanje naslednjih podatkov: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, IP naslov.

Oglasna elektronska sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot oglas, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, predstavljen bo način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Uporabnik lahko ob prijavi na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil odobri uporabo njegovih osebnih podatkov v naslednje namene:

  • - sledenje aktivnostim na spletni strani www.opera.si;
  • - obdelava podatkov v orodju za marketing, s katerim spremljamo vaše aktivnosti na spletni strani www.opera.si in nam omogoča izvajanje storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na spletni strani ter anonimizirano analizo uporabe spletne strani.

Vsi osebni podatki se uporabljajo samo za izvajanje naših storitev, anonimizirane analize in optimizacijo našega poslovanja.

 

Politika o varstvu osebnih podatkov

 

SNG Opera in balet Ljubljana spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Splošna uredba EU o varstvu podatkov). Sprejeli smo tudi interna pravila ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

 

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno izvajanje storitev SNG Opera in balet Ljubljana in zgolj za namen, za katerega so zbrani.

 

Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Splošne uredbe in ne oblikujemo profilov.

 

Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 5698359. Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Staš Ravter, tel. št.: +386 1 24 15 900, e-pošta: info@opera.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Mojca Neudauer Meglič, odvetnica (zunanji pogodbeni izvajalec), naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, e-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov v SNG Opera in balet Ljubljana je dopustna, če je posameznik vanjo PRIVOLIL ali če je potrebna za IZVEDBO ali SKLENITEV POGODBE, za IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI, za ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV posameznika ali če je v JAVNEM INTERESU.

 

Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon in zaradi izvajanja pogodb. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za prodajo vstopnic in abonmajev ipd.) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

 

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen če to od nas zahteva zakonodaja ali sam posameznik, na katerega se podatki nanašajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za namene, določene s pogodbo, in skladno z našimi navodili.

 

Koliko časa hranimo osebne podatke

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne od pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov SNG Opera in balet Ljubljana ali po elektronski pošti marketing@opera.si.

 

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Obdelava podatkov na podlagi privolitve za obveščanje in komunikacijo s strankami

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

 

SNG Opera in balet Ljubljana bo s stranko navezalo stik preko določenega medija komunikacije, v kolikor bo stranka v to privolila. Stranka z izpolnitvijo obrazca privoli v prejemanje oglasnih elektronskih sporočil in lahko poda dovoljenje za obdelovanje naslednjih podatkov: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, IP naslov.

 

Oglasna elektronska sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot oglas, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, p

Politika o varstvu osebnih podatkov

 

SNG Opera in balet Ljubljana spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Splošna uredba EU o varstvu podatkov). Sprejeli smo tudi interna pravila ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

 

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno izvajanje storitev SNG Opera in balet Ljubljana in zgolj za namen, za katerega so zbrani.

 

Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Splošne uredbe in ne oblikujemo profilov.

 

Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 5698359. Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Staš Ravter, tel. št.: +386 1 24 15 900, e-pošta: info@opera.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Mojca Neudauer Meglič, odvetnica (zunanji pogodbeni izvajalec), naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, e-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov v SNG Opera in balet Ljubljana je dopustna, če je posameznik vanjo PRIVOLIL ali če je potrebna za IZVEDBO ali SKLENITEV POGODBE, za IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI, za ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV posameznika ali če je v JAVNEM INTERESU.

 

Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon in zaradi izvajanja pogodb. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za prodajo vstopnic in abonmajev ipd.) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

 

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen če to od nas zahteva zakonodaja ali sam posameznik, na katerega se podatki nanašajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za namene, določene s pogodbo, in skladno z našimi navodili.

 

Koliko časa hranimo osebne podatke

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne od pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov SNG Opera in balet Ljubljana ali po elektronski pošti marketing@opera.si.

 

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Obdelava podatkov na podlagi privolitve za obveščanje in komunikacijo s strankami

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

 

SNG Opera in balet Ljubljana bo s stranko navezalo stik preko določenega medija komunikacije, v kolikor bo stranka v to privolila. Stranka z izpolnitvijo obrazca privoli v prejemanje oglasnih elektronskih sporočil in lahko poda dovoljenje za obdelovanje naslednjih podatkov: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, IP naslov.

 

Oglasna elektronska sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot oglas, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, predstavljen bo način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

Uporabnik lahko ob prijavi na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil odobri uporabo njegovih osebnih podatkov v naslednje namene:

- sledenje aktivnostim na spletni strani www.opera.si;

- obdelava podatkov v orodju za marketing, s katerim spremljamo vaše aktivnosti na spletni strani www.opera.si in nam omogoča izvajanje storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na spletni strani ter anonimizirano analizo uporabe spletne strani.

 

Vsi osebni podatki se uporabljajo samo za izvajanje naših storitev, anonimizirane analize in optimizacijo našega poslovanja.

 

romocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, predstavljen bo način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

Uporabnik lahko ob prijavi na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil odobri uporabo njegovih osebnih podatkov v naslednje namene:

- sledenje aktivnostim na spletni strani www.opera.si;

- obdelava podatkov v orodju za marketing, s katerim spremljamo vaše aktivnosti na spletni strani www.opera.si in nam omogoča izvajanje storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na spletni strani ter anonimizirano analizo uporabe spletne strani.

 

Vsi osebni podatki se uporabljajo samo za izvajanje naših storitev, anonimizirane analize in optimizacijo našega poslovanja.