Predstavitev operno baletne sezone 2018/2019

Prisluhnimo muzam

  • SNG Opera in balet Ljubljana v sodelovanju z Modno hišo Ikona in Ljubljanskim potniškim prometomI