Alojz Ajdič

Miši v operni hiši

  • Komična operaI
  • datumi predstav
2. oktober 2023 11:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Simon Dvoršak

Matej Vovk
David Jagodic k. g.
Neža Vasle k. g.
Eva Černe Avbelj k. g.
Dunja Spruk
Zdenka Gorenc
Rok Bavčar
Darko Vidic k. g.
Vladimir Jakšič
Rebeka Radovan
Rusmir Redžić
David Čadež
Anton Habjan
Marko Ferjančič
25. marec 2024 11:00 SNG Opera in balet Ljubljana

Stran je v izdelavi.