Kdo smo

Vršilec dolžnosti ravnatelja
Rajko Meserko
E: rajko.meserko@opera.si

Vodja za stike z javnostjo
Barbara Čepirlo
T: +386 1 24 15 910
M: +386 41 218 557
F: +386 1 24 11 735
E: info@opera.si,barbara.cepirlo@opera.si

. . . . . . . . .

Umetniški vodja opere
Rocc
E: rocc@opera.si

Umetniška vodja baleta
Sanja Nešković Peršin
E: sanja.neskovic.persin@balet.si

Tajništvo umetniškega programa

E: info@balet.si, umetniska.pisarna@opera.si

. . . . . . . . .

Poslovni vodja programa
Ivan Pal
T: +386 1 24 15 907
E: ivan.pal@opera.si

. . . . . . . . .

Trženje

Janez Rozman, vodja
T: +386 1 24 15 901
E: janez.rozman@opera.si

Cecilia Fink Cerar, informatorka - organizatorka
T: +386 1 24 15 904
E: cecilia.cerar@opera.si

Tea Žužek, prodaja mladinskih predstav
T: +386 1 24 15 929
E: tea.zuzek@opera.si

Janja Pikš
T: +386 1 24 15 908
E: janja.piks@opera.si

Vesna Jelić, blagajničarka
T: +386 1 24 15 959
E: blagajna@opera.si

. . . . . . . . .

Produkcija

Nives Fras, vodja
T:+386 1 24 15 905
E: nives.fras@opera.si

Brigita Gojić, organizatorka kulturnega programa
T:+386 1 24 15 903
E: brigita.gojic@opera.si

Roman Pušnjak, producent
T: +386 1 24 15 915
E: roman.pusnjak@opera.si

Gregor Žužek, strokovni delavec
T:+386 1 24 15 929
E: gregor.zuzek@opera.si

. . . . . . . . .

Kadrovska služba

Majda Pogorelčnik, vodja
T:+386 1 24 15 912
E: majda.pogorelcnik@opera.si

Saša Komat, referentka
T: +386 1 24 15 923
E: sasa.komat@opera.si

. . . . . . . . .

Finančno-računovodska služba

mag. oec. Nuška Smolič, vodja finančno-računovodske službe
T: +386 1 24 15 911
E: nusa.smolic@opera.si

Damjana Renko, glavni računovodja
T: +386 1 24 15 925
E: damjana.renko@opera.si

Martina Zdešar, obračun plač
T: +386 1 24 15 927
E: martina.zdesar@opera.si

Andreja Pajtak, saldakonti, likvidatura
T: +386 1 24 15 926
E: andreja.pajtak@opera.si

Mira Malc, blagajna, honorarji
T: +386 1 24 15 928
E: mira.malc@opera.si

. . . . . . . . .

Dramaturgija

Tatjana Ažman, dramaturginja
T: +386 1 24 15 919
E: tatjana.azman@opera.si

Nevenka Verstovšek, lektorica
T: +386 1 24 15 934
E: nevenka.verstovsek@opera.si

. . . . . . . . .

Arhiv

Sonja Kerin Krek, arhivistka
E: sonja.kerin-krek@opera.si

Damjan Kozole, Gregor Zorko, notni arhiv
T: +386 1 24 15 990
E: arhiv@opera.si

. . . . . . . . .

Tehnična služba SNG Opera in balet Ljubljana

Edi Martinčić, vodja tehnike
T: +386 1 24 15 940
E: edi.martincic@opera.si

Tehnična pisarna: Urška Brišar
Odrski mojster vodja: Franci Stanonik
Lučni mojster vodja: Jasmin Šehić
Oblikovalec zvoka: Matjaž Kenig
Oblikovalec videa: Marko Krajšek
Rekviziterja: Sandi Dragičević, Jasmin Muzafirović
Vodja maskerjev lasuljarjev: Marijanka Sešek
Vodja moške garderobe: Vida Markelj
Vodja ženske garderobe: Ksenija Šehić
Scensko-odrska mojstra: Simon Gorenc, Darko Obreza
Operater na scenskem pultu: Mirzet Omanović, Tomaž Drobež
Mojster na lučnem pultu: Mitja Ščuka
Vzdrževalec: Andrej Colja
Odrski delavci: Blaž Čukajne, Marko Kraševec, Ruždija Muhović, Blaž Rejec, Matej Rudolf, Jovan Spasić, Matjaž Srpan, Marko Škerjanec
Osvetljevalca: Zlatko Bašić, Saša Jozić
Masker lasuljar: Sašo Vene
Frizerka - lasuljarka: Nevenka Zajc
Garderoberke za moške: Jasna Omanović, Marjetka Prašnikar Repše, Špela Humo
Garderoberke za ženske: Mojca Črnak, Janja Juras, Brankica Škondra
Šivilja za drobna popravila kostumov: Lidija Hribar
Garderoberka v fundusu in izposoja kostumov: Maja Sušnik
Aranžerja orkestra: Anton Kralj, Franjo Dobrun, Gregor Kuhar

Voznik kamiona: Jožef Martič

. . . . . . . . .

Gledališki atelje SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana

Vodja: Matjaž Arčan
E: arcan@gledaliskiatelje.si
E: tajnistvo@gledaliskiatelje.si

. . . . . . . . .

Svet zavoda

Tomaž Rode, predsednik
Tadej Kenig, namestnik
Ingrid Gortan
Luka Nabergoj
Nenad Firšt
Mateja Demšič
Slavko Savinšek

Strokovni svet

Sonja Kerin Krek, predsednica
Tomaž Habe, namestnik predsednice
Danica Dolinar
Manca Marinko
Petar Đorčevski
Matjaž Robavs

. . . . . . . . .

 

Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je Vlada Republike Slovenije.

Spored financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.