Kdo smo

Ravnatelj
Peter Sotošek Štular
E: peter.sotosek-stular@opera.si

Poslovna asistentka, odnosi z javnostmi in informacije za medije
Barbara Čepirlo
T: +386 1 24 15 910
M: +386 41 218 557
F: +386 1 24 11 735
E: info@opera.si

. . . . . . . . .

Umetniški vodja opere
Rocc
E: rocc@opera.si

Umetniški vodja baleta
Sanja Nešković Peršin
E: sanja.neskovic.persin@balet.si

Tajništvo umetniškega programa

Rajko Meserko, koordinator umetniškega programa
T: +386 1 24 15 920
E: info@balet.si, umetniska.pisarna@opera.si

. . . . . . . . .

Poslovni vodja programa
Ivan Pal
T: +386 1 24 15 907
E: ivan.pal@opera.si

. . . . . . . . .

Trženje

Janez Rozman, vodja
T: +386 1 24 15 901
E: janez.rozman@opera.si

Cecilia Fink Cerar, informatorka - organizatorka
T: +386 1 24 15 904
E: cecilia.cerar@opera.si

Tea Žužek, prodaja mladinskih predstav
T: +386 1 24 15 929
E: tea.zuzek@opera.si

Janja Pikš
T: +386 1 24 15 908
E: janja.piks@opera.si

Vesna Jelić, blagajničarka
T: +386 1 24 15 959
E: blagajna@opera.si

. . . . . . . . .

Produkcija

Nives Fras, vodja
T:+386 1 24 15 905
E: nives.fras@opera.si

Brigita Gojić, organizatorka kulturnega programa
T:+386 1 24 15 903
E: brigita.gojic@opera.si

Roman Pušnjak, producent
T: +386 1 24 15 915
E: roman.pusnjak@opera.si

Gregor Žužek, strokovni delavec
T:+386 1 24 15 929
E: gregor.zuzek@opera.si

. . . . . . . . .

Kadrovska služba

Majda Pogorelčnik, vodja
T:+386 1 24 15 912
E: majda.pogorelcnik@opera.si

Saša Komat, referentka
T: +386 1 24 15 923
E: sasa.komat@opera.si

. . . . . . . . .

Finančno-računovodska služba

mag. oec. Nuška Smolič, vodja finančno-računovodske službe
T: +386 1 24 15 911
E: nusa.smolic@opera.si

Damjana Renko, glavni računovodja
T: +386 1 24 15 925
E: damjana.renko@opera.si

Martina Zdešar, obračun plač
T: +386 1 24 15 927
E: martina.zdesar@opera.si

Andreja Pajtak, saldakonti, likvidatura
T: +386 1 24 15 926
E: andreja.pajtak@opera.si

Mira Malc, blagajna, honorarji
T: +386 1 24 15 928
E: mira.malc@opera.si

. . . . . . . . .

Dramaturgija

Tatjana Ažman, dramaturginja
T: +386 1 24 15 919
E: tatjana.azman@opera.si

Nevenka Verstovšek, lektorica
T: +386 1 24 15 934
E: nevenka.verstovsek@opera.si

. . . . . . . . .

Tehnična služba SNG Opera in balet Ljubljana

Edi Martinčić, vodja tehnike
T: +386 1 24 15 940
E: edi.martincic@opera.si

Tehnična pisarna: Urška Brišar
Odrski mojster vodja: Franci Stanonik
Lučni mojster vodja: Jasmin Šehić
Oblikovalec zvoka: Matjaž Kenig
Oblikovalec videa: Marko Krajšek
Rekviziterja: Sandi Dragičević, Jasmin Muzafirović
Vodja maskerjev lasuljarjev: Marijanka Sešek
Vodja frizerjev lasuljarjev: Darinka Letnar
Vodja moške garderobe: Vida Markelj
Vodja ženske garderobe: Ksenija Šehić
Scensko-odrska mojstra: Simon Gorenc, Darko Obreza
Mojster na lučnem pultu: Mitja Ščuka
Operater na scenskem pultu: Mirzet Omanović, Tomaž Drobež
Maskerja lasuljarja: Sašo Vene, Neža Dežman
Frizerki - lasuljarki: Nevenka Zajc, Tina Lipovec
Osvetljevalca: Zlatko Bašić, Saša Jozić
Odrski delavci: Blaž Čukajne, Eldin Džajić, Marko Kraševec, Ruždija Muhović, Blaž Rejec, Matej Rudolf, Jovan Spasić, Matjaž Srpan, Marko Škerjanec
Garderoberke za moške: Jasna Omanović, Marjetka Prašnikar Repše, Špela Humo
Garderoberke za ženske: Mojca Črnak, Janja Juras, Brankica Škondra
Garderoberka v fundusu in izposoja kostumov: Marjanca Sušnik
Aranžerja orkestra: Anton Kralj, Franjo Dobrun
Vzdrževalec: Andrej Colja
Voznik kamiona: Damjan Grintal

. . . . . . . . .

Gledališki atelje SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana

Vodja: Matjaž Arčan
E: arcan@gledaliskiatelje.si
E: tajnistvo@gledaliskiatelje.si

. . . . . . . . .

Svet zavoda

Janez Lotrič, predsednik
Nenad Firšt, namestnik
Mateja Demšič
Biserka Močnik
Tomaž Rode
Tadej Kenig
Slavko Savinšek

Strokovni svet

Matjaž Drevenšek, predsednik
Sonja Kerin Krek, namestnica
Danica Dolinar
Tomaž Habe
Manca Marinko
Petar Đorčevski

. . . . . . . . .

 

Ustanoviteljica SNG Opera in balet Ljubljana je Vlada Republike Slovenije.

Spored financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.