Wolfgang Amadeus Mozart

Čarobna piščal

  • Opera (spevoigra) v dveh dejanjihI
  • premiera 10. 10. 2019 (predstava traja 2 uri in pol ter ima en odmor) I
  • datumi predstav
Nakup vstopnic
27. oktober 2021 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Luka Ortar k. g.
David Jagodic k. g.
Martina Burger k. g.
Matjaž Robavs k. g.
Zala Hodnik k. g.
Rusmir Redžić
Petra Vrh Vrezec k. g.
Eva Černe k. g.
Polona Kante Pavlin
Inez Osina Rues k. g.
Pia Novak k. g.
Eva Česen k. g.
Sara Ognjanović k. g.
Aljaž Žgavc
Janko Volčanšek k. g.
Rok Bavčar
29. oktober 2021 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Saša Čano
Gregor Ravnik k. g.
Nika Gorič k. g.
Jože Vidic
Martina Robinšak k. g.
Matej Vovk
Zinovia Zafeiriadou Vidovič k. g.
Eva Černe k. g.
Polona Kante Pavlin
Elena Dobravec
Ana Došler k. g.
Brina Vukovič k. g.
Eva Lavriha k. g.
Aljaž Žgavc k. g.
Janko Volčanšek k. g.
30. oktober 2021 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Luka Ortar k. g.
David Jagodic k. g.
Martina Burger k. g.
Matjaž Robavs k. g.
Zala Hodnik k. g.
Rusmir Redžić
Zinovia Zafeiriadou Vidovič k. g.
Eva Černe k. g.
Štefica Stipančević k. g.
Sabina Gruden k. g.
Pia Novak k. g.
Eva Česen k. g.
Sara Ognjanović k. g.
Aljaž Žgavc
Janko Volčanšek k. g.
Rok Bavčar
20. november 2021 19:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Saša Čano
Gregor Ravnik k. g.
Mojca Bitenc k. g.
Matjaž Robavs k. g.
Martina Robinšak k. g.
Matej Vovk
Zinovia Zafeiriadou Vidovič k. g.
Katja Konvalinka k. g.
Štefica Stipančević k. g.
Inez Osina Rues k. g.
Ana Došler k. g.
Brina Vukovič k. g.
Eva Lavriha k. g.
Aljaž Žgavc
Silvo Škvarč
Janko Volčanšek k. g.
22. november 2021 11:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Luka Ortar
David Jagodic k. g.
Mojca Bitenc k. g.
Jože Vidic
Zala Hodnik k. g.
Rusmir Redžić
Petra Vrh Vrezec k. g.
Katja Konvalinka k. g.
Polona Kante Pavlin
Sabina Gruden k. g.
Pia Novak k. g.
Eva Česen k. g.
Sara Ognjanović k. g.
David Čadež
Janko Volčanšek k. g.
Rok Bavčar
30. december 2021 19:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Luka Ortar k. g.
Edvard Strah
Mojca Bitenc k. g.
Matjaž Robavs k. g.
Martina Robinšak k. g.
Rusmir Redžić
Zinovia Zafeiriadou Vidovič k. g.
Eva Černe k. g.
Polona Kante Pavlin
Inez Osina Rues k. g.
Ana Došler k. g.
Brina Vukovič k. g.
Eva Lavriha k. g.
David Čadež
Janko Volčanšek k. g.
Rok Bavčar
31. december 2021 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana Obvestilo Dirigent: Marko Hribernik

Saša Čano
Urška Arlič Gololičič
Jože Vidic
Zala Hodnik k. g.
Matej Vovk
Zinovia Zafeiriadou Vidovič k. g.
Eva Černe k. g.
Polona Kante Pavlin
Sabina Gruden k. g.
Ana Došler k. g.
Eva Česen k. g.
Sara Ognjanović k. g.
David Čadež
Janko Volčanšek k. g.

Čarobno piščal (1791) je skladatelj ustvaril ob koncu svojega življenja in velja za najpogosteje izvajano Mozartovo opero ter hkrati bogati železni repertoar vsakega opernega gledališča. Ta opera je edino delo, ki ga je skladatelj v kratkem ustvarjalnem zamahu ustvaril za predmestno dunajsko gledališče Freihaustheater auf der Wieden in pri katerem je sodeloval z libretistom in igralcem Emanuelom Schikanedrom, producentom in direktorjem tega gledališča. Hkrati gre tudi za edino Mozartovo stvaritev, ki je zasnovana na tradiciji dunajskega Ljudskega gledališča (Volkstheater), na magičnih operah in tako imenovanih mehaničnih komedijah. Čarobna piščal je izrazito drugačna in netipična skladateljeva umetnina tudi v smislu same zgodbe, značajev in odrskih učinkov, hkrati pa tudi povsem logično nadaljevanje njegovega ustvarjalnega opusa s stališča obdelave tém, ki jih je spodbudilo obdobje razsvetljenstva. Operna zgodba namreč temelji na dramatizaciji vsebin o individualnem iskanju čustvene izpolnitve. Umetnina skozi pravljično pripoved spregovori o stanju v tedanji razsvetljenski družbi, ki je prinesla daljnosežne družbene spremembe. Polna domišljijskih prizorišč, fantazijskih elementov in magičnih talismanov pa vselej nagovarja tudi generacijsko zelo raznoliko občinstvo.

Režijo podpisuje uspešen slovenski gledališki režiser Jaša Koceli, ki je z nami sodeloval pri nastajanju in izvedbi novitete Julka in Janez na Odru -3. Glasbeno vodstvo predstave bo v rokah maestra Jaroslava Kyzlinka.

Besedilo: Tatjana Ažman

Življenjepisi:

Ustvarjalci predstave:
Jaroslav Kyzlink, Marko Hribernik, Željka Ulčnik Remic, Igor Grasselli, Jaša Koceli, Darjan Mihajlović Cerar, Branka Pavlič, David Andrej Francky, Mankica Kranjec, Tajda Podobnik, Tatjana Ažman