Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene

SNG Opera in balet Ljubljana je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene.

Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe za zaposlene v SNG Opera in balet Ljubljana in obiskovalce.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (od 13. 11. 2018 do 10. 12. 2018) na spletni strani www.opera.si ali na naslovu Župančičeva 1, 1000 Ljubljana v pisarni poslovne asistentke ravnatelja v III. nadstropju.

Dodatne informacije oz. vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@opera.si.