Staš Ravter

Direktor Staš Ravter se je rodil v Mariboru in tam zaključil osnovnošolsko ter srednješolsko izobraževanje. Zatem je na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo končal študij dramaturgije, postal univerzitetni diplomirani dramaturg in na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru vpisal magistrski študij MBA.
V skoraj tridesetletni karieri je pridobil dobršno mero izkušenj na različnih področjih. Menedžiral je gledališki kolektiv z mednarodnimi uspehi; kot samostojni podjetnik deloval na področju marketinga, poslovnega posredništva in umetniškega ustvarjanja; pet let je deloval kot direktor Slovenske kinoteke; leta 2012, ko je Mariboru pripadel naziv Evropske prestolnice kulture, je opravljal funkcijo pomočnika generalne direktorice za področje poslovanja; opravljal je naloge direktorja programa, marketinga in trženja v kinematografski dejavnosti; deloval je tudi na področju podjetniškega in poslovnega svetovanja ter bil od leta 2016 do leta 2019, ko je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja ljubljanske Opere, zaposlen na Ministrstvu za kulturo RS na mestu podsekretarja kot skrbnik pogodb kohezijskih projektov: sodeloval je pri pripravi nacionalne strategije s področja oblikovanja, kot nacionalni predstavnik pri pripravi dokumenta Evropske unije »Vloga javnih politik pri razvoju podjetniškega in inovacijskega potenciala na področju kulturnega in kreativnega sektorja«, kot predstavnik Ministrstva za kulturo je sodeloval s Slovensko turistično organizacijo pri pripravi »Operativnega načrta trženja kulturnega turizma, februarja 2019 pa je prevzel tudi skrbništvo nad področjem intermedijskih umetnosti.
Na mesto direktorja Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana je bil imenovan 10. 2. 2020.