Črt Lasbaher

Črt Lasbaher (roj. 1996) igra klavir od svojega 7. leta. Že kot mladi pianist v razredu prof. Romane Rek na Glasbeni šoli Slavka Osterca v Ljutomeru je uspešno obiskoval tekmovanja in mojstrske tečaje. Svojo pot je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, leta 2015 pa je vpisal študij dirigiranja na Akademiji za glasbo, kjer se je izobraževal v razredu prof. Marka Letonje ter prof. Simona Dvoršaka. Decembra 2017 je na odru Cankarjevega doma v sodelovanju z Glasbeno matico Slovenije dirigiral premiero in sedem ponovitev otroške opere Hobit. Še naprej je aktivno igral klavir in pod mentorstvom prof. Marte Kržič osvojil nagrade v kategorijah solo in štiriročno na mednarodnem tekmovanju v Nišu (2018, 2019 in 2020). Leta 2018 je pridobil diplomo prve stopnje. Pod njegovim vodstvom je bila uprizorjena praizvedba minutne opere Federice Lo Pinto Uspavanka v sobi brez oken. Junija 2021 je bil sprejet v dirigentski razred prof. Johannesa Wildnerja na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost na Dunaju, kjer se je že v novembru udeležil mojstrskega tečaja prof. Yu Fenga z Nacionalnega konservatorija v Pekingu. Julija 2022 je vzporedno zaključil magisterij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od oktobra 2022 študij nadaljuje v razredu prof. Andrésa Orozca-Estrade.

Že leta 2013 je prvič nastopil z orkestrom Romunskega nacionalnega radia v Bukarešti. Dirigiral in asistiral je pri najrazličnejših projektih zasedb Akademije za glasbo, sodeloval z Orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom ProArte na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost na Dunaju, Sofijsko filharmonijo, Nacionalnim simfoničnim orkestrom RAI v Torinu, s SNG Opera in balet Ljubljana in drugimi. Na Dunaju, kjer trenutno živi, vodi tudi cerkveni zbor idilične župnije Grinzing, kjer s solisti Dunajske državne opere in z orkestrom redno izvaja maše Mozarta, Haydna, Beethovna, Schuberta in drugih skladateljev.