Petra Vrezec

Petra Vrezec, koloraturna sopranistka, je svojo pevsko pot začela s 16 leti na Glasbeni šoli Ribnica pri profesorici Aleksandri Milosavljević. Leta 2006 je sklenila študij solopetja na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri profesorici Editi Garčević Koželj in profesorju Marijanu Trčku. Pevsko se je izpopolnjevala še pri Ferdinandu Radovanu in Norini Radovan. Na državnih tekmovanjih mladih glasbenikov Slovenije je prejela več nagrad in priznanj, leta 2006 tudi zlato priznanje. V koncertnih izvedbah je poustvarila naslednje vloge: Jerico iz Novakove spevoigre Matiček se ženi, Suzano iz Mozartove Figarove svatbe in Adelo iz Straussovega Netopirja. Pod taktirko Tomaža Habeta je kot solistka izvedla Mozartov Exultate, jubilate, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pa je sodelovala pri praizvedbi kantate Sončna pesem Marijana Cvitka. V SNG Opera in balet Ljubljana je poustvarila vloge Ninon (Gorenjski slavček), Adele (Netopir) in Oskarja (Ples v maskah). Nastopa tudi kot koncertna pevka.