Franz Lehár / Alojz Ajdič

The Land of Smiles / Mice in the Opera House

  • Operetta / comic operaI
  • Premiere: 28. 9. 2023 I
  • Calendar
Buy tickets
28 September 2023 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Zoran Potočan
Martina Zadro
Sandra Vidovič Mlakar
Matej Vovk
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Jože Oblak
Edvard Strah
Eva Černe Avbelj k. g.
Darko Vidic k. g.
Robert Brezovar
Norina Radovan
Nina Noč in Yujin Muraishi
Ana Klašnja in Filip Jurič
Tjaša Kmetec in Kenta Yamamoto

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
David Jagodic k. g.
Štefica Grasselli k. g.
Eva Černe Avbelj k. g.
Dunja Spruk
Mirjam Kalin
Rok Bavčar
Zoran Potočan
Ivan A. Arnšek
Norina Radovan
Rusmir Redžić
Mario Filipović
Robert Brezovar
Robert Vrčon
Denise Di Cicco in Aleks Theo Šišernik
Urša Vidmar in Alexandru Barbu
Georgeta Capraroiu in Goran Tatar
Premieres Premieres
29 September 2023 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Darko Vidic k. g.
Martina Zadro
Amina Natalija Bašić
Matej Vovk
Christina Thaler
Nejka Ireneja Čuk
Meta Mačak
Matej Velikonja
David Jagodic k. g.
Nika Gorič k. g.
Rok Bavčar
Anton Habjan
Dunja Spruk
Nina Noč in Yujin Muraishi
Ana Klašnja in Filip Jurič
Tjaša Kmetec in Kenta Yamamoto

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
Edvard Strah
Neža Vasle k. g.
Nika Gorič k. g.
Galja Gorčeva
Zdenka Gorenc
Slavko Savinšek
Darko Vidic k. g.
Vladimir Jakšič
Norina Radovan
Matej Velikonja
David Čadež
Anton Habjan
Marko Ferjančič
Denise Di Cicco in Aleks Theo Šišernik
Urša Vidmar in Alexandru Barbu
Romana Kmetič in Gregor Guštin
30 September 2023 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Zoran Potočan
Mojca Bitenc k. g.
Sandra Vidovič Mlakar
Matej Vovk
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Jože Oblak
Edvard Strah
Eva Černe Avbelj k. g.
Darko Vidic k. g.
Robert Brezovar
Norina Radovan
Erica Pinzano in Lukas Bareman
Marin Ino in Filippo Jorio
Emilie Tassinari in Kenta Yamamoto

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
Edvard Strah
Štefica Grasselli k. g.
Eva Černe Avbelj k. g.
Dunja Spruk
Mirjam Kalin
Rok Bavčar
Zoran Potočan
Ivan A. Arnšek
Norina Radovan
Matej Velikonja
Mario Filipović
Robert Brezovar
Robert Vrčon
Marin Ino in Filippo Jorio
Barbara Marič in Gaj Rudolf
Georgeta Capraroiu in Goran Tatar
3 October 2023 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Zoran Potočan
Mojca Bitenc k. g.
Sandra Vidovič Mlakar
Matej Vovk
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Matej Velikonja
Edvard Strah
Nika Gorič k. g.
Darko Vidic k. g.
Robert Brezovar
Norina Radovan

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
Edvard Strah
Štefica Grasselli k. g.
Nika Gorič k. g.
Galja Gorčeva
Mirjam Kalin
Slavko Savinšek
Zoran Potočan
Ivan A. Arnšek
Rebeka Radovan
Matej Velikonja
David Čadež
Robert Brezovar
Robert Vrčon
5 October 2023 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Mojca Lavrenčič

Dežela smehljaja:
Zoran Potočan
Mojca Bitenc k. g.
Sandra Vidovič Mlakar
Matej Vovk
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Matej Velikonja
Edvard Strah
Nika Gorič k. g.
Darko Vidic k. g.
Robert Brezovar
Norina Radovan

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
Edvard Strah
Štefica Grasselli k. g.
Nika Gorič k. g.
Galja Gorčeva
Mirjam Kalin
Slavko Savinšek
Zoran Potočan
Ivan A. Arnšek
Norina Radovan
Matej Velikonja
Mario Filipović
Robert Brezovar
Robert Vrčon
20 October 2023 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Darko Vidic k. g.
Mojca Bitenc k. g.
Sandra Vidović Mlakar
Andrej Debevec
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Matej Velikonja
Edvard Strah
Eva Černe Avbelj k. g.
Rok Bavčar
Robert Brezovar
Norina Radovan

Miši v operni hiši:
Andrej Debevec
Edvard Strah
Štefica Grasselli k. g.
Eva Černe Avbelj k. g.
Galja Gorčeva
Zdenka Gorenc
Slavko Savinšek
Darko Vidic k. g.
Vladimir Jakšič
Rebeka Radovan
Rusmir Redžić
David Čadež
Robert Brezovar
Robert Vrčon
21 October 2023 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

Dežela smehljaja:
Zoran Potočan
Mojca Bitenc k. g.
Amina Natalija Bašić
Matej Vovk
Christina Thaler
Nejka Ireneja Čuk
Meta Mačak
Jože Oblak
David Jagodic k. g.
Nika Gorič k. g.
Darko Vidic k. g
Anton Habjan
Dunja Spruk

Miši v operni hiši:
Matej Vovk
David Jagodic k. g.
Štefica Grasselli k. g.
Nika Gorič k. g.
Dunja Spruk
Mirjam Kalin
Rok Bavčar
Zoran Potočan
Ivan A. Arnšek
Rebeka Radovan
Matej Velikonja
Mario Filipović
Anton Habjan
Marko Ferjančič
23 March 2024 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana Notice Dirigent: Simon Dvoršak

DEŽELA SMEHLJAJA:
Darko Vidic k. g.
Martina Zadro
Amina Natalija Maghraby
Matej Vovk
Darja Novak
Manca Hribar
Inez Osina Rues
Matej Velikonja
Edvard Strah
Eva Černe Avbelj k. g.
Rok Bavčar
Robert Brezovar
Dunja Spruk

MIŠI V OPERNI HIŠI:
Matej Vovk
Edvard Strah
Neža Vasle k. g.
Eva Černe Avbelj k. g.
Dunja Spruk
Mirjam Kalin
Rok Bavčar
Darko Vidic k. g.
Vladimir Jakšič
Rebeka Radovan
Matej Velikonja
David Čadež
Robert Brezovar
Robert Vrčon

A gramophone recording of the aria «Dein ist mein ganzes hertz« (You Are My Heart's Delight) was released and became famous even before the premiere of the operetta The Land of Smiles on 10th October 1929 at the Metropol Theater Berlin. The audience then flocked to the theatre to enjoy its live performance, and the contemporaries wrote that The Land of Smiles was the first operetta in history where every piece of music became a hit.
The famous romantic operetta, filled with beautiful melodies and Chinese colour, which will surely enchant you, will be followed on the same evening by the premiere of the comic opera Mice in the Opera House by the Slovenian composer Alojz Ajdič to the libretto by Vinko Möderndorfer, which, presented in the composer's typical musical expression is a comically realistic reflection of life in the opera house, both on and behind the stage.