Politika zasebnosti

Zbiranje podatkov

SNG Opera in balet Ljubljana spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki strank ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo.

(Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu potrošnikov , Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov)

Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno izvajanje storitev SNG Opera in balet Ljubljana.

Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

Upravljavec osebnih podatkov je SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 5698359, zastopnik vršilec dolžnosti ravnatelja Staš Ravter, tel. št.: +386 1 24 15 900, e-pošta: info@opera.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Mojca Neudauer Meglič, odvetnica (zunanji pogodbeni izvajalec), naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, e-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Uporabniki osebnih podatkov so interni oddelki SNG Opera in balet Ljubljana in njegovi pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler traja pogodbeno razmerje oziroma omejeno dalj časa, če tako določa zakon ali je tak zakoniti interes SNG Opera in balet Ljubljana. Skladno s 5. odstavkom 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1, smo račune dolžni hraniti 10 let.

 

Pravice uporabnikov

Stranka oz. uporabnik spletne strani lahko od SNG Opera in balet Ljubljana (upravljalec osebnih podatkov) preko naslednjega e-poštnega naslova zahteva, da preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov: marketing@opera.si

Uporabnik spletne strani ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po dostopu do osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani ima pravico do popravka netočnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po popravku netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani ima pravico do pozabe oz. izbrisa osebnih podatkov ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa 17. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Uporabnik spletne strani ima pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje in profiliranje.

Uporabnik spletne strani ima pravico do odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi.

Uporabnik spletne strani ima pravico do pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov: marketing@opera.si

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Varovanje zasebnosti

Za SNG Opera in balet Ljubljana in njeno spletno stran http://www.opera.si so vsi prejeti osebni podatki strank in uporabnikov spletne strani (kot so: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, IP naslov) zasebni in zaupni.

Osebni podatki so shranjeni v skladu z zakonodajo in so dostopni le pooblaščenemu osebju ter lastniku podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo izključno za pošiljanje e-poštnih obvestil ter prodajo kart. SNG Opera in balet Ljubljana osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, brez privolitve lastnika osebnih podatkov.

 

Varovanje podatkov

Podatki o strankah so shranjeni v digitalni obliki, v tej obliki se tudi obdelujejo in varujejo v skladu z zakonodajo. Osebne podatke stranke potrebujemo za pošiljanje e-poštnih obvestil in prodajo kart. Vse osebne podatke bomo hranili tajno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ne oblikujemo profilov.

 

Obveščanje in komunikacija z uporabniki/strankami

SNG Opera in balet Ljubljana bo z uporabnikom/stranko navezalo stik preko določenega medija komunikacije, v kolikor bo slednja/slednji v to privolil. Uporabnik/stranka z izpolnitvijo obrazca privoli na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil in poda dovoljenje za obdelovanje naslednjih podatkov:
ime in priimek,
telefonsko številko
e-poštni naslov,
IP naslov.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala:
Jasno in nedvoumno bodo označena kot oglas,
pošiljatelj bo jasno razviden,
različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne,
predstavljen bo način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
željo uporabnika o neprejemanju oglasnih sporočil, bo ponudnik spoštoval.

Uporabnik lahko ob prijavi na prejemanje oglasnih elektronskih sporočil odobri uporabo njegovih osebnih podatkov v naslednje namene:

PRIVOLITEV ZA:

Sledenje aktivnostim na spletni strani http://www.opera.si:

Hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, s katero spremljamo vaše aktivnosti na spletni strani http://www.opera.si, nam omogoča izvajanje storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na spletni strani ter anonimizirano analizo uporabe spletne strani.

Vsi osebni podatki se uporabljajo samo za izvajanje naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje.

 

Prejemanje novic SNG Opera in balet Ljubljana o ponudbi in ostalih novostih velja do preklica in obsega:
uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic,
uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno,
izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje novic,
obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)