Milko Lazar

Deseta hči

  • Operatorij v desetih slikah po libretu Svetlane MakarovičI
  • krstna izvedba 15. maja 2015
Nakup vstopnic

Sezono bomo po italijanskem klasicizmu, pozni nemški romantiki, francoskem 'verizmu' in ruski romantiki navezali na slovensko ustvarjalnost in jo sklenili s še eno slovensko, tokrat operno noviteto, namenjeno širokemu krogu občinstva vseh starosti. Skladatelj Milko Lazar (1965), ki se je uveljavil tudi na tujih odrih, pripravlja operatorij z naslovom Deseta hči na libreto naše največje živeče literarne umetnice Svetlane Makarovič (1939). Raznolike interpretacije ljubezni, skozi katere se bomo sprehajali od oktobra dalje, ljubezensko tematiko opredeljujejo in vgrajujejo v tako imenovani erotični odnos med moškim in žensko. V tej zgodbi pa bomo lahko sledili izluščenemu in občemu razumevanju univerzalne medčloveške ljubezni, kot jo najdemo v mitski strukturi ljudskega izročila o deseti hčeri. Programska misel bo na tem mestu oplemenitena in sklenjena še z vprašanjem, ki ga lahko najbolje ponazorimo z mislijo Jeana Cocteauja, da je človekova eksistenca še najbolj podobna kovancu, ki s svojo obliko ločuje in hkrati združuje neskončno igro življenja in smrti, kar je konec koncev bistveno tudi pri razumevanju ljubezni same.

Praizvedbo bo režiral umetniški vodja opere Rocc, ki se kot režiser v glavnem posveča sodobni operi. Dirigent predstave bo Marko Hribernik.

Življenjepisi:

Ustvarjalci predstave:
Svetlana Makarovič, Marko Hribernik, Rocc, Miro Sabo, Tatjana Ažman, Gregor Luštek, Jasmin Šehić, Željka Ulčnik Remic, Igor Grasselli