Wolfgang Amadeus Mozart

Čarobna piščal

  • Opera v dveh dejanjihI
  • premiera 10. 10. 2019 I
  • datumi predstav
Nakup vstopnic
10. oktober 2019 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana Premiera Premiera
11. oktober 2019 18:00 SNG Opera in balet Ljubljana
12. oktober 2019 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana
13. oktober 2019 17:00 SNG Opera in balet Ljubljana
15. oktober 2019 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana
17. oktober 2019 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana
16. november 2019 19:30 SNG Opera in balet Ljubljana
18. november 2019 11:00 SNG Opera in balet Ljubljana
5. december 2019 19:00 SNG Opera in balet Ljubljana

Čarobno piščal (1791) je skladatelj ustvaril ob koncu svojega življenja in velja za najpogosteje izvajano Mozartovo opero ter hkrati bogati železni repertoar vsakega opernega gledališča. Ta opera je edino delo, ki ga je skladatelj v kratkem ustvarjalnem zamahu ustvaril za predmestno dunajsko gledališče Freihaustheater auf der Wieden in pri katerem je sodeloval z libretistom in igralcem Emanuelom Schikanedrom, producentom in direktorjem tega gledališča. Hkrati gre tudi za edino Mozartovo stvaritev, ki je zasnovana na tradiciji dunajskega Ljudskega gledališča (Volkstheater), na magičnih operah in tako imenovanih mehaničnih komedijah. Čarobna piščal je izrazito drugačna in netipična skladateljeva umetnina tudi v smislu same zgodbe, značajev in odrskih učinkov, hkrati pa tudi povsem logično nadaljevanje njegovega ustvarjalnega opusa s stališča obdelave tém, ki jih je spodbudilo obdobje razsvetljenstva. Operna zgodba namreč temelji na dramatizaciji vsebin o individualnem iskanju čustvene izpolnitve. Umetnina skozi pravljično pripoved spregovori o stanju v tedanji razsvetljenski družbi, ki je prinesla daljnosežne družbene spremembe. Polna domišljijskih prizorišč, fantazi¬jskih elementov in magičnih talismanov pa vselej nagovarja tudi generacijsko zelo raznoliko občinstvo.

Režijo podpisuje uspešen slovenski gledališki režiser Jaša Koceli, ki je z nami sodeloval pri nastajanju in izvedbi novitete Julka in Janez na Odru -3. Glasbeno vodstvo predstave bo v rokah maestra Jaroslava Kyzlinka.