Wolfgang Amadeus Mozart

Čarobna piščal

  • Opera v dveh dejanjihI
  • premiera 10. 10. 2019
Nakup vstopnic

Opero Čarobna piščal (1791) je skladatelj ustvaril ob koncu svojega življenja in zaseda prvo mesto na seznamu najpomembnejših Mozartovih opernih del ter hkrati bogati železni repertoar vsakega opernega gledališča. Umetnina, ki velja za izrazito drugačno in netipično skladateljevo stvaritev, skozi pravljično pripoved spregovori o stanju v tedanji razsvetljenski družbi, ki je prinesla daljnosežne družbene spremembe. Polna domišljijskih prizorišč, fantazijskih elementov in magičnih talismanov pa vselej nagovarja tudi generacijsko zelo raznoliko občinstvo.