Milan Jesih, literarno branje, 3. 12. 2015 v Orfejevem salonu

Pesnik Milan Jesih, za katerega pravijo, da »je tisti med pesniki, ki najbolje obvlada slovenščino«, bo s svojim pesniškim nastopom obogatil živahno dogajanje v Kulturni soseski, v katero so v dobrososedskem sodelovanju in prepletu programov, pod sloganom Bogastvo bogatega združene ugledne kulturne institucije; Društvo slovenskih pisateljev, MGLC-Mednarodni grafični likovni center, Moderna galerija Ljubljana, Narodna galerija, SNG Opera in balet Ljubljana, Narodni muzej Slovenije ter Prirodoslovni muzej Slovenije.