Nagrajenka Urša Vidmar

Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije je v petek, 3. februarja 2011, v SNG Maribor podelila nagrado Lydije Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2011 balerini URŠI VIDMAR,  in sicer za izjemno umetniško kreacijo vloge Effi v baletu Silfida koreografa Augusta Bournonvilla in v postavitvi Franka Andersona ter v izvedbi ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. 

Uemeljitev:

Izjemno občutljiv in čustven baletni umetnik Frank Anderson, tokratni oblikovalec koreografije baleta Silfida po Bournonvillovem izvirniku, je že dva mandata umetniški vodja Danskega kraljevega baleta in véliki čuvar tradicije Bournonvillovega sloga in njegovih baletov. Vselej spoštuje Bournonvillova pravila, kajti ples je umetnost, ki zahteva nadarjenost, znanje in sposobnost; je hkrati tudi lepa umetnost, ki želi doseči ideal ne le z upodobitvijo, marveč tudi v liričnem smislu.

Danci skušajo pri ohranjanju Bournonvillove tradicije dosledno spoštovati načelo, da morajo plesalci plesati z ljubeznijo, če naj bi njegove balete ljubili tudi gledalci.

Plesalka Urša Vidmar je z vlogo Effi to zahtevo v celoti izpolnila. Oblikovala jo je z izjemno močno osebnostjo, z natančno izvedbo in občutljivo čutno doživetim dramaturškim lokom v vsej njegovi barvitosti. Na odru je Effi zaživela preprosto iskreno in tako uspela najti poti do src gledalcev.

Zaradi tega ni naključje, da so na sprejemu pri gospodu Karstenu Van Nielsonu, ambasadorju Kraljevine Danske, v prisotnosti ustvarjalne ekipe predstave, vidnejših predstavnikov slovenske baletne umetnosti in avtorice danske knjige, ki obravnava izključno balet Silfida, med vlogami posebej izpostavili kreacijo Effi Urše Vidmar.

Javno so izrazili presenečenje in hkrati navdušenje nad tem, da po svetu pleše na stotine različnih Effi, Urša Vidmar pa je kljub temu našla prostor za njeno novo izvirno upodobitev, ki jo omenjajo tudi v danskih baletnih krogih.