Nagrajenka Tatjana Ažman

Iz obrazložitve:

Dramaturginja Tatjana Ažman je kot predsednica SC ITI (Slovenskega centra Mednarodnega gledališkega inštituta) ter članica izvršnega odbora ITI in delovnih teles tega združenja v minulih letih in predvsem v letu 2011 zastavila in izpeljala mnoge projekte, ki so prispevali dragocen delež ne le k delovanju in razvoju samega inštituta, temveč tudi k afirmaciji krovne organizacije Združenja dramskih umetnikov Slovenije in promociji slovenskega gledališča ter dramatike v tujini. V letu 2011 je Tatjana Ažman vsebinsko pripravila in izvedla mednarodno srečanje regionalnih centrov ITI ter okroglo mizo – v sodelovanju z omenjenimi centri in Mednarodnim forumom dramatikov ITI – z naslovom Dramska pisava v obdobju krize na Tednu slovenske drame 2011; bila je avtorica strokovnih prispevkov v tujih revijah (v reviji Gledališče na Japonskem in v reviji Ruskega centra ITI – ITI Info) in avtorica prispevkov za promocijo slovenskega gledališča, dramatike in dramatikov ter gledaliških festivalov v okviru dogodkov, srečanj in dejavnosti svetovne mreže Mednarodnega gledališkega inštituta ITI. Sodelovala je v delovnih skupinah ITI Worldwide, festivala Boršnikovo srečanje in bila članica mednarodne žirije za Učimurovo nagrado. Zasnovala je projekt Svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti, ki je bil na svetovnem kongresu ITI v Ksiamenu na Kitajskem sprejet v program te organizacije za obdobje 2011–2013, in bila ponovno izvoljena v vodstvo Svetovne organizacije uprizoritvenih umetnosti ITI.  Tatjana Ažman je s svojim zavzetim delom in neomajno vero v prihodnost in pomen ITI postavila slovenskemu gledališkemu  prostoru sveže in trdne temelje za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na področju uprizoritvenih umetnosti in s tem opozorila, da lahko Slovenija v krogu držav, vključenih v nevladno organizacijo ITI, znova odigra pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. 

ČESTITAMO!